Terug

Projectleider Omgevingswet en Wkb

Projectleider Omgevingswet en Wkb |SRQ134480|


Projectleider invoering Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 32 - 36 uur per week


De sector Duurzame Omgevingskwaliteit (DOk), onderdeel van het Fysiek Domein, is op zoek naar een Projectleider Omgevingswet en Wkb voor 32 - 36 uur per week. Het gaat om een tijdelijke opdracht voor de duur van één jaar. De duur van de opdracht hangt samen met de voorziene invoeringsdatum van zowel de Omgevingswet (Ow) als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2023. Na invoering is een nazorgperiode van maximaal 3 maanden gewenst.

Wat ga je doen?
De gemeente Leeuwarden werkt hard om systemen en processen tijdig in te richten voor de Ow en Wkb. Beide wetten hebben een grote impact op onze werkzaamheden. Wij moeten tijdig voorbereid en ingericht zijn op de invoering van beide wetten. Voor de Ow zijn er al veel stappen gezet. Hiervoor staat grotendeels het opgavecluster omgevingsplan aan de lat. Voor de Wkb zijn de nodige verkenningen gedaan. De komende periode wordt gebruikt om dit nader vorm te geven en dit te borgen in de organisatie.

Taken Omgevingswet (Ow)
De omgevingsvergunning is één van de vier nieuwe kerninstrumenten onder de Ow. Dit instrument moet worden ingericht in afstemming met andere activiteiten die plaatsvinden rond de invoering van de Ow in Leeuwarden. Dit is een complex en veelomvattend vraagstuk. Je bent hierbij verantwoordelijk voor :
het functioneel aansturen van de projectmedewerkers;
het opstellen van een projectplan en de inrichting van de projectorganisatie;
de bewaking van de voortgang en de uitvoering van de hierna benoemde werkzaamheden/klussen:
de producten (formats); van het inventariseren van de bestaande formats (in de breedste zin van het woord) tot en met het vaststellen van de benodigde formats onder de Ow;
inrichten van (digitale) processen van VTH, ook in samenwerking met bestaande en nieuwe ketenpartners;
het opstellen van een opleidingsprogramma.

Taken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De invoering van de Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten (de zogenaamde klasse I bouwwerken), daarna volgen eventueel de meer complexere. De technische toetsing in het vergunningen proces wordt niet meer uitgevoerd door gemeenten, het toezicht en de handhavende taken blijven daarbij wel een gemeentelijke taak. Je bent hierbij verantwoordelijk voor:
het opstellen van een projectplan en de inrichting van de projectorganisatie;
het functioneel aansturen van de projectmedewerkers;
de bewaking van de voortgang en de uitvoering van de hierna benoemde werkzaamheden/klussen:
het voorbereiden van beleidsmatige keuzes op het gebied van handhaving;
de producten (formats) en inrichten van de (digitale) werkprocessen van VTH;
het opstellen van een opleidingsprogramma.

Wie ben jij?
Wij zoeken een collega met ruime ervaring met tactisch en strategisch adviseren op management en bestuurlijk niveau en ruime ervaring als projectleider. We zoeken een collega met kennis van het VTH proces in gemeentelijke organisaties. Daarnaast ben je doel- en resultaatgericht, een verbinder, kun je planningen maken en bijhouden.

Waar ga je werken?
Per 1 maart 2021 is de sector DOk van start gegaan. In de lijn van de aanstaande Omgevingswet werken we nu al als sector onder het motto “ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”.  De sector DOk is binnen de gemeentelijke organisatie primair verantwoordelijk voor de opgave van het maken van een gemeentebreed omgevingsplan onder de Omgevingswet. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de VTH-taken binnen de gemeente.

De opgaven Ow en Wkb zijn nieuw, complex, van strategisch en bestuurlijk belang en te veelomvattend om alleen in de lijnorganisatie uit te voeren. Om deze reden is er voor gekozen om met een opgavecluster omgevingsplan te werken met daarin (in hoofdzaak) medewerkers vanuit de lijnorganisatie. Daarmee is gekozen voor een model waarin we opgavegericht werken in een lijn-matrix organisatie. De Wkb zal daarnaast als project worden opgepakt.