Reversed Billing

 

Door middel van Reversed Billing maakt Het Flexhuis geautomatiseerd een E-factuur op voor de leverancier en/of zzp’er conform de wettelijke richtlijnen.

Deze ‘omgekeerde facturatie’ leidt tot een efficiënt facturatie- en betaalproces over de gehele linie (van leverancier en/of zzp’er tot eindklant en van eindklant tot leverancier en/of zzp’er).

De leverancier en/of zzp’er hoeft geen factuur meer op te maken, maar kan deze downloaden uit de portal van Het Flexhuis B.V.. De administratieve last wordt hiermee verminderd en de leverancier en/of zzp’er kan de status van de factuur realtime volgen.

Om te komen tot een compleet en correcte factuur zijn de navolgende punten van belang:

  • De gewerkte uren en declaraties worden wekelijks, doch uiterlijk voor de 4e kalenderdag van de opvolgende maand correct in de portal ingevoerd.

  • Alle financiële gegevens staan in de portal compleet ingevuld

  • U vult in de portal bij het ontvangen van de factuur uw eigen factuurnummer in

  • U dient de factuur middels de knop indienen in 

  • Urenstaten die niet de status akkoord hebben bereikt voor de factuurdatum kunnen niet worden meegenomen op de betreffende factuur. Deze urenstaten worden dan bij de eerstvolgende mogelijkheid meegenomen, mits de status 'verzonden naar leverancier' of 'verwerkt' is bereikt.

 

Facturatie- en betaalkalender

Het Flexhuis stelt ieder jaar voor 1 januari een facturatie- en betaalkalender beschikbaar, zodat alle partijen weten wanneer de factuur wordt klaargezet en de betaling plaatsvindt. De betaling wordt altijd op de donderdag na vervaldatum uitgevoerd.

informatie over Reversed Billing? Neem contact op met Het Flexhuis via facturatie@hetflexhuis.nl of bel 085 – 300 12 37